Uttara West

House # 46, Road # 7/C, Sector # 9
Uttara, Dhaka, 1230

Kamarpara, Turag

House # 33, Road # 6, Block # C,
Kamarpara, Turag, Dhaka

Nishadnagar, Turag

House # 61, Block # D, Dhour Main Road,
Nishadnagar, Turag, Dhaka

Kalihati Sadar, Tangail

Tushar Complex, Main Road
Kalihati Sadar, Tangail

Pabna Sadar

BGC Complex, 1st Floor, Shop # 34-35,
Thana Road, Shalgaria, Pabna

Targach, Gacha, Gazipur

House # Shop # 2/2, Targach
Chandora Road, Gacha, Gazipur

Bhola Sadar

Somobay Market, Shop # 327, 3rd Floor
Notun Bazar, Bhola Sadar, Barishal

Pirganj, Rangpur

Projapara, Thana Road
Pirganj, Rangpur